Ses Yalıtımı

SES NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

SES bir enerji çeşididir, dalgalar halinde yayılır ve cisimlerin titreşmesi ile oluşur atmosferde canlıların işitme organları tarafından algılanabilen periyodik basınç değişimleridir. Fiziksel boyutta ses, hava, katı, sıvı, veya gaz ortamlarda oluşan basit bir mekanik düzensizliktir. Bir maddedeki moleküllerin titreşmesi sonucunda oluşan Ses bir enerji türüdür. Ses titreşimle oluşur, titreşimi enerjiye dönüştürür.

FREKANS NEDİR?

Ses cisimlerinin titreşmesi ile üretilen bu enerji çeşidi cisimlerin bir saniyede yapmış oldukları titreşim sayısın frekans denir. Ses havadan geçtiğinde, atmosferik ortamlarda (deniz) basınç periyodik olarak değişir. Saniyedeki basınç değişimlerinin sayısına ses frekansı denir ve Hertz (Hz) cinsinden ölçülür.

 Frekansın sayısı sesin yüksekliğini gösterir. Yani daha yüksek ses daha yüksek frekans demektir. Bir ses kaynağından yayılan ses dalgaları, çarptıkları maddeleri titreştirir.

Ses, tüm dalgalar gibi bir ortamdan geçen hızlı değişen frekans ve dalga boyu özelliklerine sahiptir. Belirli bir ortamda frekans ne kadar yüksek olursa, o kadar yüksek bir ses algılanır. İnsan kulağının sese verdiği tepki, sesin frekansına bağlıdır. İnsan kulağının 2,500 ila 3,000 Hz civarında tepe tepkisi vardır ve düşük frekanslarda nispeten düşük tepkiye sahiptir. (20 – 20.000 Hz) Örneğin köpekler bizim duyamadığımız frekanslardaki sesleri duyabilirler. 

Sesin şiddeti desibel (dB) cinsinden ölçülür. “0” desibel insan kulağının işitebileceği en düşük ses olarak kabul edilir. “180” dB ise roketin fırlatılış anında çıkardığı ses olarak ölçülür.

Desibeller logaritmik olarak artar ve azalır. Bu şu anlama gelir. 20 dB, 10 dB’den 10 kat daha şiddetlidir. 30 dB, 10 desibelden 100 kat daha şiddetlidir.

Uzmanlar 85 desibel üzerindeki bar cafe alanları, jeneratör odaları gibi yerlerde sese sürekli maruz kalmanın tehlikeli olabileceğinde hemfikirdirler.

Ses yalıtımındaki amaçlanan nokta ise bu ses aralığının aşağıya çekilmesidir. Ses yalıtım malzemeleri de burada devreye girmektedir.

SESİN ÇEVREYE YAYILMASI

Sesin yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Yani boşlukta ses yayılmaz. Ses dalgalar halinde yayılır. Ses kaynağından çıkan ses maddenin taneciklerini titreştirir. Bu nedenle ses yayılır. Ses dalgasının her bir tam devrinde bir sıkışma ve bir seyrekleşme serisi vardır. Ses, tanecikten taneciğe yayılır, tanecikler ne kadar sık ise o kadar hızlıdır. Sesin yayılma hızı sırasıyla katıdan sıvıya, sıvıdan gaza azalır. Hız (V) = uzaklık (D)/ süre (T) biçiminde gösterilen genel hız formülü aslında teorik bir değer niteliği taşımamaktadır. Çünkü bu formülde göz önüne alınmayan dış faktörler, ses dalgalarının hızı üzerinde bir dizi etkiler yaratır. Örneğin rüzgar sesi uzaklara taşır, gece ve gündüzün sıcaklık farkları ses dalgalarını etkiler. Ses dalgaları katılarda yaklaşık olarak 5000 m/s hızla yayılır. Suda 1453 m/s hızla yol alır. Havada 340 m/s yol alır. Duyduğumuz seslerin birçoğu bu yansıma ile bize iletilen seslerdir.

 

 SESİN ÇEVRESEL FAKTÖRLERİ

Ses kirliliği; insanların işitme sağlığını ve algılama gücünü olumsuz yönde etkileyen, kişinin psikolojik ve fiziksel dengesini bozabilen, iş verimini düşüren, çevrenin doğallığını bozan bir çevre sorunudur. Ses kirliliğinin yoğun olduğu bir şehirde yaşayan insanın; iş veriminin düşük, sinirli yapıda ve huzursuz olduğu gözlenir.

Ses kirliliğinin etkileri

• Fizyolojik etkiler: Ses kirliliği geçici ya da sürekli işitme kaybına, yüksek tansiyona, solunum ve dolaşım bozukluğuna yol açar.

• Psikolojik etkiler: Zihinsel etkinliğin azalmasına, strese, uyku düzeninin bozulmasına, sinirliliğe, dikkatin dağılmasına, iş veriminin düşmesine neden olur.

 Ülkemizde yeni çıkacak olan “ses yalıtımı ve gürültü kontrolü” de yasalar ile konutlarda zorunlu hale geliyor. Çevre ve şehircilik bakanlığının sanayide yapmakta olduğu kontrol ve denetimler devam etmekte aynı zamanda sanayi kurum ve kuruluşlarına da gürültü kontrolü için denetlemelerde bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi bakanlık tarafından hazırlanmış olan 04 Haziran 2010 Tarihli resmi gazetede yayımlanan 27601 sayılı ‘Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi ile ilgili yönetmeliğine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/06/20100604-5.htm adresinden ulaşabilirsiniz.

SES YALITIMI NEDİR?

Ses yalıtımı, yapı malzemeleri kullanılarak sesin şiddetini düşürmeye yönelik yapılan uygulamalar olup aynı zamanda sesin bir noktadan diğer noktaya aktarılması esnasında geçişinin azaltılmasına ve gürültü, titreşim kaynağının izole edilmesidir. Ses yalıtımında yüzeylerin çeşitli ses yalıtım malzemeleri kullanılarak kaplanması bu sorunu çözme durumudur. İşlem yapılmadan önce ses yalıtımının yapılacağı mekan,  bu mekan da hangi malzemelerin kullanılacağı ve kullanılan malzemelerin ne yoğunlukta olması gerektiği , hangi sıklık ve montaj yapılacak yerin belirlenmesi gibi çeşitli akustik hesaplamaların firmamızın uzman ekibi tarafından özel ölçüm teknikleri, cihazları ve programlar tarafından hesaplanmasıyla bulunur.

SES YALITIMININ AMAÇLARI NELERDİR?

Ses yalıtımında sesin enerjisini olabildiğince düşürmek esastır bu nedenle yalıtım malzemesinin enerji depolama kapasitesi kadar yüzey şekli ve dokusu önemlidir yüzey şeklinin düzgün olmayan bir yapıda olması ses dalgalarının dağınık yansımayla bir birini sönümlemesini sağlar.Bu durumda ses şiddeti daha düşük seviyelere çekilir.Ses yalıtımında bir başka amaç da Yankının engellenmesidir insan kulağı için bir sesten 20 salise sonra kulağa ulaşan yankı rahatsız edici değildir bu süre uzadığında ya da çoklu yankı denilen reverberasyon adı verilen Durum oluştuğunda ses rahatsızlık verici olur.Ses yalıtım malzemeleri kapalı bir ortamda sesin yansıma süresini düzenleyen gösterdiği dirençle siz enerjisini mekanik bir enerjiye Ve ısı enerjisine dönüştüren ürünlerdir Her ne kadar yalıtım denildiğinde korunacak materyal ile etki eden materyelin ayrılması anlaşılırsa da ses yalıtımında ses tamamen ortadan kaldırılmaz ya da kaldırılamaz ancak sesin şiddeti ve yankı gibi istenmeyen ses dalgaları istenen seviyeye çekilmeye çalışılır ses yıldırma yapının içinden yapılan bir uygulamadır günlük kullanıma açık hacimlerde yalıtımının estetik ve hacmin kullanımını engellemeyecek şekilde olması esastır. Ses şiddetinin en üst seviyede düşürülmesi gereken depo makine odası pompa istasyonu türbin odaları gibi mekanlarda tüm yüzeyler akustik süngerler ile kaplanırken sosyal alanlar ve konutlarda akustik paneller tercih edilmektedir ses yalıtım malzemeleri ve okul istik paneller hacmi yüzeylerinde sınırlı olarak kullanılacaklarsa Ses doğrultusunda yerleştirilmelidirler ses gününde ortamdaki ses enerjisi en yüksek seviyededir ses yönünden uzaklaşıldıkça bu enerji seviyesi de azalır bu nedenle sesin hareketi yönünde yerleştirilecek ses kırıcı objeler ya da paneller en yüksek seviyede verim sağlayacaklardır.

 

ETİKETLER ;

Ses Yalıtımı, ses izolasyonu, ses yalıtımı ankara, ses izolasyonu ankara, gürültü yalıtımı, gürültü yalıtımı ankara, gürültü izolasyonu , gürültü izolasyonu ankara

İletişim Bilgileri

 

Adres: Çağdaş Sokak No: 59/A Aydınlıkevler / Ankara

Telefon: +90 312 347 3355

Gsm: +90 532 735 30 37

e-Posta info@seperator.co

Ulaşım