Akustik Düzenleme

AKUSTİK DÜZENLEME NEDİR?

Kapalı mekanlardaki yayınlanan seslerin , kayıt edilmesi için elektrik sinyaline çeviren mikrofona yada kulağa giderken dümdüz gittiği gibi bir de ortamı çevreleyen duvarlara değişik açılarla çarparak da ulaşır. Bu seslerin daha iyi anlaşılması ve iletilmesi, ortamdaki parazit ve diğer rahatsız edici seslerin yok edilmesi, kaynaktan çıkan sesin kulağa mümkün olduğu kadar doğru olarak gelmesi için kullanılan bir diğer teknolojidir. Bunu sağlamak için yeni yapılan odalarda boyut, şekil ve yüzeyleri doğru seçerek, şekli ve boyutu belli odalarda ise sadece yüzeyleri değiştirerek akustik düzenleme uyguluyoruz.  Bu teknoloji yasa ile ( 27601 sayılı ‘Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi ile ilgili yönetmeliğine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/06/20100604-5.htm ) mecburileştiği için yeni inşaatlarda ve eski yaşam alanlarında sıkça kullanılan bir uygulamadır. Bu uygulamalar sayesinde daha yaşanılır ortamlara sahip olunması aynı zamanda çevre gürültüsünü ve ses kirliliğinin önüne geçilmesi esas alınmıştır. Ses frekanslarının belli bir düzeyin üzerine çıkması, konuşma yapılan ortamda seslerin algılanmamasına neden olur. Bu nedenle ses yalıtımı ve akustik düzenleme yapılması şarttır. Yapılan uygulama da mevcut kapalı ortamda yansıma süresinin azalmasını ; cam yünü, taş yünü, yumuşak poliüreten esaslı köpükler, melamin köpüğü, ahşap yünü gibi malzemeler kullanılmaktadır.Firmamız;deneyimli ve uzman ekibimiz bu alanda müşterilerimize kaliteli ve güvenilir hizmet sunarak yaşanılır ve insan sağlığına zarar vermeyen mekanlara sahip olmanızı sağlıyoruz.

AKUSTİK DÜZENLEMEDE KULLANILAN MALZEMENİN SES YUTMA KAT SAYISI

Malzeme frekanslara (hertz) göre ses yutma kat sayısı 125,250,500,1000,2000,4000 (hz.)

Mineral yünler, cam yünü ve taş yünü 50 mm kalınlıkta 0.10 – 0.60 – 0.90 – 0.95 – 1.00

Poliüreten yumuşak köpük 50 mm kalınlıkta 0.08 – 0.27 – 0.70 – 1.04  - 1.05 – 1.07

Melamin köpük 50 mm kalınlıkta 0.15 – 0.27 – 0.63 – 0.91 – 1.03 – 1.06

Ahşap yünü 0.50 – 0.80 – 0.90 –

MİMARİ AKUSTİK DANIŞMANLIK

Mimari akustik danışmanlık , belli bir amaca uygun olarak akustik düzenlemesinin yapılması gereken mekanlar için proje yada uygulama ekibine verilen danışmanlık hizmetini kapsar. Bu tür danışmanlık hizmetlerinde öncelikli amaç isabetli ve projenin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektedir. Bunun yanında, etkili hesaplama yöntemleri kullanarak proje ekibine hızlı bir şekilde cevap sunabilmek önem kazanmaktadır. Aşağıda bu tür çalışmanın ne tür projelerde hangi şekillerde sunulduğuna dair detaylı bir bilgi verilmiştir.

 

KÜÇÜK SALONLARDA AKUSTİK DANIŞMANLIK

1000m3 küçük hacimlerde önceden hazırlanmış hesaplama şablonlarını kullanarak akustik tasarımı hızlı bir şekilde tamamlamak mümkün olmaktadır.

Bu tip salonlara örnek olarak :Restoranlar, Atriumlar , fuayeler, Küçük tiyatrolar ve prova salonları, Konferans salonları, Toplantı ve seminer salonları, Açık ofisler, Okullar ve sınıflar 

 Örnek verilebilir. Bu mekanların çözümünün kolay elde edilebilmesine sebep olan etkenler geometrinin basit olması, akustik tasarımının daha fazla hata kabul eder olması, yüksek ses düzeyi bulunmaması ve mesafelerin kısa olması (<15m ) olarak sıralanabilir. Benzer özellikteki diğer salonlar da bu kategori altında incelenecektir. Bu tür salonlar için, mimari ekibin malzeme tercihleri hakkında önceden bilgi vermesi durumunda, tek bir toplantı ve bu toplantı sonrasında kısa bir çalışma ile kısa bir süre içerisinde çözümler oluşturulacaktır. Mekan için hoparlörlü seslendirme ya da yalıtım ihtiyaçları da gözden geçirilecek ve talep edilmesi durumunda bu konularda da ek çalışma yapılacaktır.

 

BÜYÜK SALONLAR İÇİN AKUSTİK DANIŞMANLIK

Büyük salonlar, optimizasyon gerektirmeleri ya da öngörülmesi güç olan akustik değerlendirmeler içermelerinden ötürü daha kapsamlı ve uzun süreli bir çalışma gerektirmektedir.

Bu tip salonlara örnek: 500 kişi ve üzeri tiyatro salonları, Konser salonları, Kongre salonları, Açık hava konser alanları

Örnek verilebilir. Stüdyo yada kayıt odası gibi hassas akustiğe sahip olması gereken alanlar da boyutça büyük olmasalar da benzer bir çalışmaya ihtiyaç duymaktadır ve bu başlık altında incelenmektedir. Büyük salonlar için süreç salonun proje içerisindeki konumunun ve komşu mahallerle olan ilişkisinin incelenmesi ile başlar. Bu şekilde projenin ileri safhalarında aşılamayan yalıtım problemlerinin önüne geçilmiş olur. Daha sonra salon içerisindeki yüzeylerin geometrik incelemesi yapılır ve mimari ekibe tasarımda değişiklik görmesi gereken kısımlar ile ilgili önerilerde bulunulur. Bu noktada yapılacak düzenlemeler de bir sonraki süreç olan modelleme sürecini hızlandırarak, çalışmanın daha kısa bir sürede tamamlanmasını sağlayacaktır. Modelleme süreci kapsamında salon içerisindeki malzemelerin tip ve konumları detaylı bir şekilde irdelenir ve bilgisayar modeli kullanılarak farklı uygulamaların sonuçları analiz edilir. Kullanılması gereken malzemelere dair akustik parametreler belirlenerek bu şartları sağlayan gerçek malzemelerin araştırılması yapılır. Gerekli noktalarda özel detaylar oluşturularak hem mimari ekibin tercihlerine uyacak hem de akustik şartları sağlayacak tasarımlar oluşturulmaya çalışılır. Akustik özelliklerin ve mimari tasarımın istenilen bir noktaya gelmesi sonucunda da çalışma tamamlanarak çizim ve şartnamelerin hazırlanması süresi başlar.

Burada yapılan akustik değerlendirmeler , küçük salonlarda yapılan ve enerji metotlarına dayalı çözümlerden farklı olarak geometrik akustik prensiplerin ile ilerler ve uzun süren bilgisayar simülasyonlarına ihtiyaç duyar. Bu sebeple bu tip projelerde çalışma süreci nispeten uzun olacak ve aralıklarla yapılan toplantılar şeklinde devam edecektir. Geometrik akustik çalışmalarında kullanılan bilgisayar modelleri SKETCHUP kullanılarak +/- 10cm hassasiyetle yapılacaktır ve istenildiği durumlarda mimari ekip ile paylaşılabilir.

AKUSTİK PARAMETRE ÖLÇÜMLERİ

Proje hazırlanma sürecinde , bazı hedef kriterlerin sağlıklı bir şekilde oluşturulabilmesi için akustik parametre ölçümlerinin gereği ortaya çıkabilir. Bu ölçümler projenin yapılacağı sahada ya da emsal mekanlarda , çevresel gürültü , yalıtım ya da hacim akustiği parametrelerini kapsar. 

SAHNE TEKNİĞİ DANIŞMANLIĞI : 

​​Büyük salon ve projelerinde mimari ekiplere sahne ve sahnenin ihtiyaçlarına dair teknik konularda danışmanlık hizmeti sunulabilir. Bu akustik tasarımın başlaması öncesinde yapılmalıdır ve salon ile sahne içerisine girecek cihaz ve ekipmanlar için gerekli konumların hazırlanması, sahne boyutlarının irdelenmesi, fonksiyonelliğin kontrol edilmesi gibi mimari tasarımı etkileyecek konuları kapsar. Bu şekilde , projeye daha sonra dahil edilecek ışık, mekanik ve havalandırma gibi uygulayıcı ekiplerin ihtiyaçlarının karşılandığına emin olunacak ve iş akışında kolaylık sağlanacaktır.

GENEL ŞARTLAR

Mimari akustik danışmanlık sürecinin başında mekanın kullanım amacının net bir şekilde belirlenmiş olması gerekmektedir. Kullanım amacı, kullanıcı sayısı ve boyutlar gibi parametrelere bağlı olarak çalışmanın en başında mekana ait akustik kriterler belirlenecektir. Daha sonraki tüm çalışma bu kriterlerin sağlanmasına yönelik olacaktır. Kriterlerin belirlenmesinde uluslar arası kabul ve standartlar kullanılacaktır. Firmamız Pi AKUSTİK uzman ekibimiz tarafından

Malzeme tipleri, seçimi ve yerleşimi konusunda önerilerde bulunmak

Yeni malzemeler için piyasa araştırması yapmak, var olan malzemeler üzerinde uygun değişiklik önermek

Malzeme yerleşim konumlarının gösterildiği yerleşim planını hazırlamak

Malzemelerin nasıl uygulanacağını gösteren sistem detaylarını hazırlamak

Tasarımın bitmesi ile beraber öngörülen sonuç akustik parametrelerin standartlara uygun halde sunulması

Mekanın komşu mahaller ile ilişkisini incelemek ve yalıtım ihtiyaçlarını belirlemek

Yalıtım ihtiyaçlarına bağlı olarak, havalandırma geçişleri, pencere, çatı vb. özel noktalar için kriter belirlemek

Gerekli noktalarda tip detay hazırlamak Havalandırma sisteminin detaylarını mekanik ekip ile görüşerek gürültü düzeyinin kontrolünü sağlamak

Gösteri mekanlarında gösteri ve sahne tekniği konularında yönlendirmelerde bulunmak

 

 

 

Etiketler ;

Akustik Düzenleme, Akustik Düzenleme Ankara,  Akustik Ölçüm, ,Akustik Simülasyon , Akustik Proje , Akustik  Firması , Akustik Ölçüm Ankara , Akustik Simülasyon Ankara , Akustik Proje Ankara , Akustik  Firması Ankara , Akustik Düzenleme firması Ankara

İletişim Bilgileri

 

Adres: Çağdaş Sokak No: 59/A Aydınlıkevler / Ankara

Telefon: +90 312 347 3355

Gsm: +90 532 735 30 37

e-Posta info@seperator.co

Ulaşım